Archive for the ‘Göz xəstəlikləri’ Category

Gecə korluğu haqqında

Gecə  korluğu (Toyuq korluğu)  sərbəst  xəstəlik  deyil , daha  çox  digər  xəstəliklərin   simptomudur “toyuq  korluğu” da  adlanmasının  səbəbi  toyuqlarda olduğu  kimi  gecə görmənin   pozulmasıdır. Gözün  torlu  qişası  3 qatlı çöpəbənzər (çöplər) kolbacığabənzər ( kolbacıqlar)  hüceyrələrlə  örtülüdür. Çöplər ağ qara  rəngləri və gecə  görməni, kolbacıqların  gündüz  vaxtı  rəngləri   qəbul edir. İnsanda 110-125 mln  çöpcüklər,6-7  milyon  kolbacıqlar  […]

Miopiya xəstəliyi

Yaxından görmə (miopiya) – elə bir göz xəstəliyidir ki, təsvirin, tor qişada deyil,  onun önündə fokuslaşması nəticəsində uzaqda yerləşən əşyalar yaxılmış və qarışıq görünür. Yaxında yerləşən əşyalara baxanda isə, heç bir problem olmur: miopiyalı insan yaxında daha yaxşı görür, elə buradan da xəstəliyin adı yaranıb – yaxından görmə. Xəstəlik, göz almasının forma və ölçüsü dəyişdikdə əmələ gəlir […]

Astiqmatizm haqqında

Astiqmatizm termini stigma (nöqtə) yunan sözündən əmələ gəlmişdir. Bu xəstəlik zamanı gözün torlu qişasında təsvirin dəqiq formalaşması heç vaxt baş vermir. Astiqmatizm – gözün optik sisteminin çatışmazlığıdır. Bu optik səthin fərqli əyriliyi nəticəsində onun üzərinə işığın müxtəlif proyeksilayarda düşməsindən əmələ gəlir. əmələ gəlir. Normada optik səth yuvarlaq formada olmalıdır, astiqmatizm olduqda isə o deformasiyaya uğrayır. Ona görə işıq […]

Gözaltı kölgələr haqqında

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, gözaltı kölgələr sağlamlığınızda olan ciddi problemlərdən  xəbər  verə bilər. Əgər məzuniyyət zamanı və hətta işdən icazəli  olduğunuz halda,  adi gündən daha yaxşı görsənirsinizsə, bunun haqda çox düşünməyə dəyməz…  Bu sadəcə yorğunluq deməkdir. Bunun üçün isə ofis masanızdan kənarlaşmadan edə biləcəyiniz göz gimnastikasını vaxt ayırın: . Gözlərinizi bərk (sıx) yumun və açın. […]

Katarakta xəstəliyi

Katarakta – büllurun bulanmasıdır. Büllur – göz daxilində yerləşən optik linzadır. Əksər hallarda, katarakta qocalma ilə bağlı olaraq tədricən inkişaf edir.   Gözün travması olan, glükokortikoid preparatlar və şüa terapiyası almış, müxtəlif irsi xəstəlikləri, şəkərli diabeti olan insnalarda, kataraktanın formalaşması daha tez baş verir.   Anadangəlmə kataraktanın əmələ gəlməsi o halda ola bilər ki, ana […]

Daltonizm nədir?

Daltonizm bir canlının görmə mərkəzində xüsusi bir pigment molekulunun olmaması və ya lazım olduğundan az olması, onun ətrafındakı rəngləri ayırt edə bilməməsinə, dolayısı ilə rəng korluğuna səbəb olmasıdır. Qırmızı, yaşıl və mavi rənglərdən bir ya da birdən çoxunu ayırd edə bilməmək ilə özünü göstərən xəstəlikdir. Rəng korluğu olan kişilərin qız uşaqları rəng koru olmamaqla bərabər […]

İtdirsəyi və xalyazion haqqında

İtdirsəyi – göz qapağındakı kirpik kisəsinin və ya piy vəzisinin kəskin irinli iltihabıdır. Xəstəlik əksər hallarda immuniteti zəifləmiş olan insanlarda (adətən uşaqlarda) və ya badamcıqlarının, burunun əlavə boşluqlarının iltihabı, dişlərdə olan xəstəliklər, qurd invaziyaları, şəkərli diabet və s. xəstəliklər fonunda baş verir. Xəstəlik ilkin olaraq göz qapağı kənarında ağrılı nöqtənin əmələ gəlməsi ilə başlayır. Sonra […]

Uşaqlarda çəpgözlük haqqında

Uşaqlarda çəpgözlük həm irsi ola bilər, həm də anada çətin hamiləlik və ya çətin doğuş olduğu hallarda da baş verə bilər. Bu xəstəliyin səbəbi uşağın sinir sistemi xəstəlikləri, uşaq infeksion xəstəlikləri, həmçinin travmalar ola bilər. Əksər hallarda uşaqlarda olan çəpgözlük onlarda olan digər göz xəstəliklərinin (adətən, anadangəlmə) əlaməti kimi təzahür edir. Bəzi hallarda uşaqlarda çəpgözlüyün […]

Qlaukoma xəstəliyi

Bəzi göz xəstəlikləri özünü az büruzə verərək inkişaf etsələr də, nəticədə korluğa gətirib çıxarır. Onlardan biri də qlaukomadır – gözdaxili təzyiqin artması ilə müşayiət olunan göz xəstəliyi.   Gözün normal fəaliyyəti üçün gözdaxili mayenin xüsusi əhəmiyyəti var və həmin maye də dayanmadan yeniləşir. Onun artığı isə gözün xüsusi drenaj sistemi vasitəsilə xaric olaraq qan-damar sisteminə […]