Posts Tagged ‘Allergiyanın müalicəsi’

Toza qarşı allergiya haqqında

Allergiyası olan əksəriyyətində məişət tozuna və kif göbələklərinə qarşı allergiya vardır. Ən çox yayılmış allergenlərdən biri – məişət tozudur. Evin yerləşməsindən, iqlimdən, ilin fəslindən asılı olaraq yaşayış evlərində olan məişət tozlarının miqdarı geniş şəkildə dəyişə bilər. Məişət tozu – allergenlər toplusundan ibarətdir.Onlardan ən əsası isə məişət tozu gənəsidir. Bu gənələr – adi halda insan gözü ilə görünməyən (bədən diametrləri 0,3 mm) […]