Posts Tagged ‘Urek xestelikleri’

Qan dövranı çatışmazlığı haqqında

Patoloji  bir  vəziyyət olub  qan daşıyıcı sistemin nəqliyyat -  mübadilə  fnksiyasının normal həyata keçirməsinin  mümkün olmaması ilə xarakterizə olunur.Nəticədə orqan , toxuma  və  hüceyrələrin funksiyaları da pozulur.Ürək çatmamazlığı ilə əlaqədar olub , hüceyrə metobolizminin və strukturunun pozulması , durğunluq,distrofiya və nekrozun əmələ gəlməsi ilə müşayət olunur.Damarların ilkin zədələnməsi , məsələn ateroskeleroz , ürək səviyyəsində zədələnməyə […]

Anadangəlmə ürək qüsurları haqqında

Anadangəlmə ürək qüsurları  hamiləliyin  ilk 8 həftəsində formalaşır.İnsulin terapiyası alan diabetli qadınların hamiləliyində daha çox görülür.Hamiləliyin ilk 8 ayında dərman preparatları qəbul etmək , şüalanmaya (rentgen) məruz qalmaq, məxmərək infeksiyası anadangəlmə ürək qüsuru ehtimalını artırır.Uşağın göyərməsi , tez-tez və çətinliklə nəfəs alması, tez yorulması , özündəngetmə,inkişafın ləng getməsi  əsas xəbərdaredici əlamətlərdir. Doğuşdan əvvəl 14 -cü […]

Endokardit haqqında

Endokardın divarını  və qapaqlarının iltihabı olub, revmatizm , bəzən septik  və  göbələk infeksiyaları , kollagenozlar , intoksikasıyalar ( uremiya) nəticəsində  meydana çıxır. Çox vaxt patoloji prosesə ürək boşluğu, vətər lifləri , trabekul və papilyar əzələlər qoşulur. Yarımkəskin septik ( bakterial )  endokardit   əsasən ürək qapaqlarının bəzən endokard divarının zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Etiologiyası : Çox vaxt […]

Ürəyin işemik xəstəliyi haqqında

Ürəyin İşemik Xəstəliyi (miokard işemiyası) geniş yayılmış bir patologiyadır. Təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 14 milyon insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir.Sizin koronar arteriyalarınız urəyinizi qidalandıran və oksigenlə təchiz edən damarlardır. Bu damarların piy hissəcikləri ilə tutulması və ya hər hansı bir formada  zədələnməsi ürəyinizin qidalanmasını pozur. Nəticədə ürəyiniz daha az oksigen və qidalı maddələr alır. Bunun […]

Kardiomiopatiya haqqında

Ürək əzələsinin xəstəliyi olmaqla 3 əsas növü var: dilatasion, hipertrofik, restriktiv. Bunların hər biri sizin ürək əzələnizi zədələyir və qanın bədənə qovulmasını çətinləşdirir. Kardiomiopatiyaların ürək qapaqlarının xəstəliklərindən tutmuş koronar arteriya xəstəliklərinədək bir çox səbəbləri var. Kardiomiopatiyalar müalicə oluna bilən patologiyadır. Müalicənin növü kardiomiopatiyanın növündən asılıdır. Müalicə cərrahi və dərman müalicəsi ola bilər. Əlamətləri Xəstəliyin ilkin […]

Ateroskleroz haqqında

Ürək-damar sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi ateroskleroz hesab edilir. Ateroskleroz zamanı arteriyanın divarı qalınlaşır, bir qədər də bərkiyərək öz elastikliyini itirir. Arteriyaların daxili qatında yağa oxşar tərkibli maddələrin (onların əsas hissəsini xolesterin təşkil edir) çökməsi – yığılması baş verir. Bu proses davam etdikcə, damar divarı daralmağa başlayır ki, bunun da nəticəsində ürək, beyin və […]

Aritmiya haqqında

Ürək aritmiyaları o zaman əmələ gəlir ki, sizin ürəyinizin vurğularını idarə edən impulsların işi pozulur. Bu zaman ürək ya çox tez, ya çox gec, ya da nizamsız vurur. Adətən insanlar aritmiyaları ürək dayanması, ürək əsməsi, ürək döyünməsi kimi hiss edirlər. Bəzi aritmiyalar həyat qorxusu simptomları yaradır. Tibb texnologiyasında olan inkişaf aritmiyaların üçün yeni bir müalicə […]