Posts Tagged ‘Urek xesteliyi’

Qan dövranı çatışmazlığı haqqında

Patoloji  bir  vəziyyət olub  qan daşıyıcı sistemin nəqliyyat -  mübadilə  fnksiyasının normal həyata keçirməsinin  mümkün olmaması ilə xarakterizə olunur.Nəticədə orqan , toxuma  və  hüceyrələrin funksiyaları da pozulur.Ürək çatmamazlığı ilə əlaqədar olub , hüceyrə metobolizminin və strukturunun pozulması , durğunluq,distrofiya və nekrozun əmələ gəlməsi ilə müşayət olunur.Damarların ilkin zədələnməsi , məsələn ateroskeleroz , ürək səviyyəsində zədələnməyə […]

Endokardit haqqında

Endokardın divarını  və qapaqlarının iltihabı olub, revmatizm , bəzən septik  və  göbələk infeksiyaları , kollagenozlar , intoksikasıyalar ( uremiya) nəticəsində  meydana çıxır. Çox vaxt patoloji prosesə ürək boşluğu, vətər lifləri , trabekul və papilyar əzələlər qoşulur. Yarımkəskin septik ( bakterial )  endokardit   əsasən ürək qapaqlarının bəzən endokard divarının zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Etiologiyası : Çox vaxt […]

Kardiomiopatiya haqqında

Ürək əzələsinin xəstəliyi olmaqla 3 əsas növü var: dilatasion, hipertrofik, restriktiv. Bunların hər biri sizin ürək əzələnizi zədələyir və qanın bədənə qovulmasını çətinləşdirir. Kardiomiopatiyaların ürək qapaqlarının xəstəliklərindən tutmuş koronar arteriya xəstəliklərinədək bir çox səbəbləri var. Kardiomiopatiyalar müalicə oluna bilən patologiyadır. Müalicənin növü kardiomiopatiyanın növündən asılıdır. Müalicə cərrahi və dərman müalicəsi ola bilər. Əlamətləri Xəstəliyin ilkin […]